Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych, lub blokady doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, […]

Przeczytaj całość »

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych, lub blokady doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia […]

Przeczytaj całość »

Przeczytaj uważnie uwagi zawarte w poniższej instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych, lub blokady doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci […]

Przeczytaj całość »

Przeczytaj uważnie uwagi zawarte w poniższej instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje. Ten produkt posiada znak CE i został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywą 2014/35/UE o niskim napięciu (LVD). Ten produkt posiada znak UKCA i został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2016 (S.I. 2016/1091) oraz dyrektywą […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,   zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,   zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane […]

Przeczytaj całość »