INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEPHYR LE009


Przeczytaj uważnie uwagi zawarte w poniższej instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych, lub blokady doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

W przypadku korzystania z urządzenia w łazience należy odłączyć je od zasilania natychmiast po użyciu, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ten symbol na urządzeniu oznacza „Nie używaj tego – urządzenia w pobliżu wanny, zlewu, lub innego zbiornika z wodą”.

Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie urządzenia zabezpieczającego o prądzie znamionowym nie większym niż 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z elektrykiem.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobę posiadającą takie same kwalifikacje, aby uniknąć wszelkich możliwych zagrożeń.

Po usunięciu opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia. Jeśli masz wątpliwości, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z profesjonalnie wykwalifikowanym personelem. Opakowanie (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ jest ono potencjalnie niebezpieczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, śmierci, porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Poniższe symbole służą do klasyfikacji i opisu poziomu ryzyka, obrażeń i szkód materialnych, które mogą być spowodowane w przypadku nieprzestrzegania wskazówek i nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO/OSTRZEŻENIE/OSTROŻNOŚĆ.

Wskazuje sytuacje, w których jeden lub kilka elementów może w mniejszym lub większym stopniu zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.

Ostrzega użytkownika o konieczności przestrzegania określonej procedury obsługi w celu dalszego bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Zabrania użytkownikowi wykonywania określonych czynności.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, szczególnie podczas użytkowania i stygnięcia. Nie pozwalaj im bawić się urządzeniem

Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub nie działa normalnie. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Nie należy podejmować prób modyfikacji lub naprawy produktu.
Nie należy uszkadzać, modyfikować, zginać, ciągnąć ani skręcać kabiny.
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na kabinie ani jej nie ściskać.
Nie używać kabiny owiniętej wokół siebie lub wokół urządzenia.
Nie owijaj kabiny wokół głównego korpusu podczas przechowywania urządzenia.
Nie używać urządzenia, jeśli wtyczka zasilania jest luźna w gniazdku elektrycznym.
Nie używaj urządzenia ani nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki od gniazda wali mokrymi rękami.
Nie przechowuj urządzenia w łazience lub w innym miejscu o wysokiej temperaturze.
Ponadto nie należy trzymać go w miejscu, w którym może kapać woda (np. na górze urządzenia umywalkowego).

Nie zasłaniać ani nie wkładać ciał obcych do kratek urządzenia.

Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, spraye,
produkty do pielęgnacji włosów lub zmywacze do paznokci.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nie trzymaj urządzenia za ciało, które może się nagrzać. Zawsze używaj uchwytu.
Nie dotykaj wylotu powietrza, dyszy lub dyfuzora, ponieważ staną się bardzo gorące.

Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra.
Całkowicie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Nie używaj przedłużacza.

Zawsze upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła elektrycznego o napięciu zgodnym z podanym na urządzeniu.

Zawsze WYŁĄCZAJ urządzenie po użyciu i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej chwytając za wtyczkę, a nie ciągnąc za kaburę.

Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane.

W PRZYPADKU USTEREK LUB WADLIWEGO DZIAŁANIA

natychmiast zaprzestać użytkowania i wyjąć wtyczkę zasilania; niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Urządzenie jest wyposażone w;

system bezpieczeństwa termicznego. W przypadku przegrzania (np. z powodu zasłoniętej tylnej kratki), włączy się moc zimnego powietrza. Jeśli tak się stanie, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia na kilka minut. Przed ponownym włączeniem wyczyścić filtr.
Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie w wyniku przegrzania, należy skontaktować się z serwisem.

OPIS

Zephyr to najnowsza, najnowocześniejsza, profesjonalna, ultralekka i ultrakompaktowa suszarka do włosów, wyposażona w najbardziej zaawansowane technologie.

Cyfrowy silnik Brushless obraca się z dużą prędkością (170 000 obr./min) i został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności (ponad 2500 godzin). Najcichsza suszarka do włosów w swojej klasie, ma zaledwie 75 db i nie wydaje ostrych syczących dźwięków. Dzięki silnemu przepływowi powietrza w modelu Zephyr czas suszenia jest krótszy w porównaniu z konwencjonalnymi suszarkami do włosów, a technologia Extra ion Shine nadaje włosom niezrównany połysk. Kontrolki stanu LED umożliwiają natychmiastową kontrolę ustawień (do 12 możliwych konfiguracji), a dzięki funkcji Memory możliwe jest przywołanie ostatnio używanych ustawień.

Odsysanie powietrza odbywa się za pomocą podwójnego filtra ochronnego: gąbkowego filtra wstępnego przeciw pyłkowego oraz stalowego filtra mikro perforowanego. Dzięki włączeniu funkcji samooczyszczenia silnik obraca się w przeciwnym kierunku umożliwiając głębsze i dokładniejsze czyszczenie.

Zephyr: maksymalna prędkość i technologia o maksymalnej wydajności.

Cechy:

 • Wysokoobrotowy bez szczotkowy silnik cyfrowy 110,000 obr.
 • Długa żywotność: ponad 2500 godzin pracy
 • Ultralekki: waży tylko 299 g
 • Niski poziom hałasu: tylko 75 db
 • Mocny przepływ powietrza
 • Technologia Extra-ion Shine: dla lśniących, nie puszących się włosów
 • Wskaźnik stanu LED umożliwiający natychmiastową kontrolę ustawień
 • 12 ustawień, które można dostosować
 • Funkcja pamięci
 • 1800 Watt
 • 3 ustawienia przepływu powietrza
 • 4 ustawienia temperatury
 • przycisk zimnego powietrza z automatycznym utrzymaniem stanu „COOL”
 • Podwójny filtr: Odłączany filtr wstępny z gąbki i filtr stalowy z mikroperforacją z funkcją samooczyszczenia
 • kabel 3m
 • akcesoria: 2 dysze, l dyfuzor

PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE

Urządzenie posiada przełącznik ON/OFF (2) oraz trzy przyciski: jeden do regulacji prędkości powietrza (3), drugi do regulacji temperatury powietrza (4) oraz przycisk aktywujący tryb zimnego powietrza. Przyciskom (3) i (4) towarzyszą 3 diody statusu (niebieska dla prędkości i czerwona dla temperatury) wskazujące wybraną moc.
Naciśnięcie przycisku (5) dezaktywuje funkcję grzania. Czerwone diody LED wskazujące moc grzewczą zostaną wyłączone, aby zasygnalizować tryb „zimnego powietrza”. Ponownie nacisnąć przycisk (5), aby ponownie aktywować funkcję ogrzewania.

CZYSZCZENIE I OGÓLNA KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę od gniazda Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.

Czyszczenie filtra:

 • Odkręć pokrywę filtra (6) i wyczyść mikro perforowany filtr za pomocą szczotki lub miękkiej szczoteczki do zębów. Można również użyć szmatki zwilżonej alkoholem.
 • Wyjąć gąbkowy filtr przeciw włosowy z pokrywy filtra i wyczyścić go. Jeśli jest zużyty, wymienić na nowy.
 • Załóż pokrywę filtra i podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Wcisnąć przyciski
 • (4) i (5) jednocześnie przez 2 sekundy. Zostanie włączone automatyczne czyszczenie filtra. Urządzenie uruchomi silnik na 15 sekund, odwracając przepływ powietrza, aby usunąć wszelkie pozostałe zanieczyszczenia.
 • Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia, zaleca się regularne czyszczenie filtra (codziennie w przypadku intensywnego użytkowania lub raz w tygodniu).

PLIKI DO POBRANIA: